4
بانک رفاه در مقطع فروردین‌ماه سال جاری، بالغ بر یک میلیارد و ۷۷۰ هزار ریال ضمانت‌نامه ریالی صادر کرده است.
ارسال دیدگاه