5
فعال سیاسی خارج‌نشین گفت: اساسا تلویزیون VOA[شبه‌تلوزیون صدای آمریکا] را یک رسانه حرفه‌ای نمی‌دانم و تنها یک بوق تبلیغاتی دولت آمریکا است که مشتی «شبه خبرنگار» را در درون خود جای داده است.
ارسال دیدگاه