5
دومین دوره مسابقات بین‌المللی تصویر میکروسکوپی (IMIC۲۰۱۸)، در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۷ در دانشگاه خاتم آغاز شد.
ارسال دیدگاه