6
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن با اشاره به سیاست‌های ماجراجویانه و قلدرمآبانه واشنگتن گفت: ما فقط انتظار داریم که آمریکا کشوری عادی باشد.
ارسال دیدگاه