4
دروازه‌بان یوونتوس در دوران نزول تیمش به چرایی ماندنش در این باشگاه فکر کرده است.
ارسال دیدگاه