5
مدیرعامل بانک ملی ایران تأکید کرد: نظام بانکی به طور یکپارچه در خدمت توسعه کشور به ویژه مناطق محروم و استان‌های مرزی است.
ارسال دیدگاه