5
رسانه‌های بحرین در حالی اعلام کردند شیخ عیسی قاسم بنا به دستور حاکم بحرین به انگلستان منتقل شده که شیخ عیسی قاسم به دستور همین حاکم دوسال است که با وجود بیماری شدید در حبس خانگی به سر می‌برد و تابعیت بحرینی او نیز طبق دستور همین حاکم سلب شده است.
ارسال دیدگاه