4
سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان اعلام کرد که درانتخابات امروز هیئت رئیسه انجمن روزنامه نگاران مسلمان با رای اکثریت اعضا، سیدنظام الدین موسوی یک بار دیگر به عنوان دبیرکل این تشکل برگزیده شد.
ارسال دیدگاه