5
برای خرید خودروی پراید در بازار باید از 11 میلیون تا 36 میلیون تومان هزینه کرد.
ارسال دیدگاه