5
دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از تایلند گفت: نوجوانان کشور تایلند در ماه مبارک رمضان با هم به مساجد می روند و فضای پرنشاطی در این کشور برقرار می شود.
ارسال دیدگاه