5
فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه تقویت تعاملات مرزی ایران و افغانستان در دستور کار است، گفت: روابط پایدار دو کشور در گرو اشتراکات مرزی است.
ارسال دیدگاه