3
شاید برای شما هم این سوال پیش‌آمده است که برای سفر در خارج از کشور چگونه می‌توانید با آشنایان و نزدیکان خود در سایر کشورها یا حتی در ایران تماس برقرار کنید و یا شاید از خود پرسیده‌اید چگونه می‌توانم در خارج از کشور از بسته‌های اینترنتی با تعرفه‌های مناسب بهره‌مند شوم؟
ارسال دیدگاه