5
ما با رغبت تمام خودمان را به «ماتریکس» متصل کرده ایم و میزان زمانی که صرف این اتصال می‌کنیم، هر سال که می‌گذرد بیشتر می‌شود. ما به طور میانگین در هر روز ۱۱ ساعت را صرف تعامل با رسانه‌ها می‌کنیم.
ارسال دیدگاه