15
۱۱ نفر از عاملان اصلی سنگ پرانی به کامیون‌ها در طول هفته گذشته در استان دستگیر شدند.
ارسال دیدگاه