5
بهارستان در هفته‌ای که گذشت، پر اتفاق و پرخبر بود؛ از «واکنش‌های تند نمایندگان به نطق یک نماینده» تا «رای منفی خانه ملت به ادامه کار وزیر کار».
ارسال دیدگاه