4
معاون اجرایی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: واحد‌هایی که میعانات گازی استفاده می‌کنند حدود ۸۵ تا ۹۵ درصد قیمت تمام‌شده‌شان به قیمت خوراک باز می‌گردد، از همین رو تغییر در محاسبه نرخ میعانات بر روی قیمت تمام شده محصولاتشان تاثیرگذار خواهد بود.
ارسال دیدگاه