4
دریافت وام مسکن از صندوق پس انداز یکم یکی از روش‌هایی است که می‌تواند تا حدودی به خانه دار شدن زوجین کمک کند، ولی به دلیل اوج گیری قیمت مسکن در مه‌های اخیر شاهد کاهش تقاضا برای دریافت این وام هستیم.
ارسال دیدگاه