6
ار ارز‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی ۲۵ ارز روند صعودی، ۱۲ ارز روند نزولی و ۲ ارز بدون تغییر کار خود را آغاز کرد.
ارسال دیدگاه