20
یک شرکت نوعی ابزار پزشکی برای جدا کردن لخته‌های خونی بزرگ طراحی کرده است.
ارسال دیدگاه