24
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد و گفت: 46 نفر راه را ساعتی بعد پیدا کرده به پائین ارتفاعات منتقل و 4 نفر همچنان مفقود هستند.
ارسال دیدگاه