4
نمایش "نمایشی در ستایش تئاتر" این روزها در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر هر شب روی صحنه رفته و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است، مخاطبانی که پس از خروج از سالن اکثراً با ناراحتی در خصوص این اثر قضاوت می کنند.
ارسال دیدگاه