5
اهواز - ساختمان جدید دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی خوزستان با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار خوزستان افتتاح شد.
ارسال دیدگاه