5
یکی از نمایندگان جمهوری خواه پارلمان ترکیه با توهینی که در شبکه اجتماعی به نماینده حزب عدالت و توسعه کرده بود به پرداخت جریمه ۱۵ هزار لیره یعنی ۲۴ میلیون ۷۵۰ هزار تومان در دادگاه ترکیه شد.
ارسال دیدگاه