5
ستاره سوئدی العین در برابر هر سه تیم همگروهشان موفق به گلزنی شده است.
ارسال دیدگاه