3
بازیکن تیم استقلال خوزستان با رأی کمیته انضباطی محروم شد.
ارسال دیدگاه