4
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه امکان نابودی صددرصدی موش‌های شهری وجود ندارد، گفت: اما قصد داریم با شیوه‌های علمی و کمک گرفتن از متخصصین، جمعیت این حیوان را کنترل و به حداقل برسانیم.
ارسال دیدگاه