4
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس ایران آمادگی دارد تا در همه حوزه‌های پلیسی به ویژه در زمینه تبادل اطلاعات، آموزش و تجهیزات فنی با کشور روسیه همکاری داشته باشد.
ارسال دیدگاه