4
اکنون در زمانی قرار گرفته ایم که قدرت رزمی نیرو‌های مکتبی اسلام را دشمنان دریافته اند و هیچ قدرتی توان جلوگیری این دریای خروشان را ندارد.
ارسال دیدگاه