7
یحیی گل محمدی سرمربی پدیده مشهد پس از پیروزی در مقابل صنعت نفت آبادان این برد به هواداران تقدیم کرد.
ارسال دیدگاه