4
محققان ثابت کرده اند علت 28 بیماری مثل عفونت، مشکلات چشمی و تنفسی، وجود لوزه سوم از کودکی است.
ارسال دیدگاه