4
بسته گزاش این هفته میزان نیز به موضوعات مختلفی پرداخته است؛ از ««کودک‌کشی غده سرطانی منطقه» تا ««باید‌های برجامی» نمایندگان مجلس برای اروپا».
ارسال دیدگاه