5
تصویری از سهراب مرادی پس از درو کردن طلاهای مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان را مشاهده می کنید.
ارسال دیدگاه