6
منابعی در سوریه از آماده شدن ارتش این کشور برای پاکسازی اردوگاه یرموک در جنوب دمشق از اعضای داعش خبر دادند.
ارسال دیدگاه