10
به خانواده بچه‌هایى که روزى در بین شما بودند و الان در جوار حق تعالى مى‌باشند سر بزنید، زیرا که آن‌ها بوى شهدا را مى‌دهند.
ارسال دیدگاه