4
به دو نفر نیرو جهت پاسخگویی به تلفن در دو شیفت صبح در آژانس سیمرغ در قم نیازمندیم. ساعت ۶ ... نوشته استخدام نیرو جهت پاسخگویی به تلفن در آژانس سیمرغ در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه