4
دولت پاکستان در نظر دارد با اجرای طرح شهرهای هوشمند و دیجیتال، با مدیریت کامل شهر از طریق فنآوری مدرن، میلیاردها دلار صرفه جویی کند.
ارسال دیدگاه