6
رهبر حزب کارگر انگلیس خواستار ارائه اسنادی متقن در رابطه با ادعای دست داشتن روسیه در مسمومیت جاسوس سابق روس در سالیسبری شد.
ارسال دیدگاه