45
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کارهای عملیاتی نوسازی بافت های فرسوده تهران تا پایان تیرماه به سرانجام می رسد و از ابتدای مرداد ماه اجرای برنامه کلید می خورد.
ارسال دیدگاه