7
مدیر اجرایی بیستمین جشن خانه سینما گفت: ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا به سهم خودمان در پایین بردن هزینه های برگزاری جشن خانه سینما کمک کنیم. امسال در بخش جوایز نیز از کاهش هزینه ها را اعمال خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه