4
وزیر کشور در صدر هیئت بلندپایه سیاسی - امنیتی با استقبال محترم اینچه قائم مقام وزیر کشور ترکیه و سفیر ایران در آنکارا وارد این شهر شد.
ارسال دیدگاه