5
شناگر ایران در رقابت‌های المپیک جوانان در بوینس آیرس از رسیدن به فینال باز ماند.
ارسال دیدگاه