6
بالگرد‌های ارتش سوئیس با انتقال مخزن‌های آب به مراتع این کشور که از خشکسالی و موج گرمای شدید سراسری در اروپا رنج می‌برند، باعث نجات هزاران گاو شدند.
ارسال دیدگاه