5
این احتمال وجود دارد تا گزینه خط میانی لیورپول به چلسی بپیوندد.
ارسال دیدگاه