6
جنگنده‎های متجاوز عربستان روز پنج شنبه یک اتوبوس و بازاری را در شهر ضحیان در استان صعده یمن هدف قرار دادند.
ارسال دیدگاه