19
سر پرست اورژانس کشور گفت : ۲۹۰نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در ۴ استان مسموم شدند.
ارسال دیدگاه