3
سازمان بازنشستگان شهرداری از اپلیکیشن خدمت رفاهی این سازمان رونمایی کرد. این اپلیکیشن برای رفاه بازنشستگان و کاهش مراجعه حضوری آن‌ها طراحی و راه اندازی شده است.
ارسال دیدگاه