5
باشگاه های میلان و سویا برای انتقال قرضی و یک ساله آندره سیلوا، مهاجم ملی پوش پرتغالی، به توافق رسیدند.
ارسال دیدگاه