11
مقام‎های نظامی روسیه می‎گویند که نیرهای پلیس نظامی این کشور بزودی در منطقه عاری از سلاح در بلندی‎های جولان مستقر خواهند شد.
ارسال دیدگاه