4
سفیر عربستان در یمن به بهانه اجرای دستور پادشاه عربستان مبنی بر آغاز برنامه بازسازی یمن وارد جزیره سقطری شد که مدتی است به محلی مورد مناقشه میان دولت مستعفی و امارات بدل شده است.
ارسال دیدگاه