4
به یکنفر خانم با مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته شیمی جهت همکاری در یک شرکت تولید کننده روغن موتور ... نوشته استخدام خانم با مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته شیمی – زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه